مرکز ملی یون درمانی ایران

  • اولین مرکز پروتون/یون درمانی در ایران

  • دارای سه اتاق درمانی و یک اتاق تحقیقاتی

  • درمان تومورهای‌ نزدیک به ارگان‌های حیاتی با بیشترین صحت

  • پذیرش سالانه بیش از 1200 بیمار در حالت بهره‌برداری تمام وقت از سه اتاق درمان

  • انجام پروژه‌های رادیوبیولوژی، فیزیک پرتوپزشکی و فیزیک کاربردی


 

شرایط و زمان مصاحبه حضوری اسامی زیر، بوسیله پست الکترونیکی به آن‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد

اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه بر اساس کد داوطلبی
ردیف کد داوطلب نام نام خانوادگی کد ملي
1 981109 سيد حسن موسي كاظمي محمدي 3501583151
2 981112 پيمان ئيل‌سعادتمند 370096843
3 981118 ميثاق معروف 2790210470
4 981119 محمدرضا گلستاني فرد 14741156
5 981120 مهرداد رجبعلي فردي 480618232
6 981121 سهيل آقاييان 81734859
7 981122 محمد طالبي 1360668217
8 981126 مسعود علايي 4650751330
9 981129 شادي دليريان 922671001
10 981131 مصطفي ملكي 12099651
11 981135 سيد علي علي‌زاده 2050559178
12 981136 سجاد عاقلي گل تپه 5069965689
13 981141 محمدجواد حدادي 4020108714
14 981144 محمد مهدي شريفاني 1190102722
15 981145 احمد زماني 4020223173
16 981152 عباس صفرزاده 5560423548
17 981166 مرتضي منصوري تكان تپه 2940110395
18 981167 محمدعلي سراجي 12856703
19 981170 عليرضا حميديان 2400046867
20 981172 فرهاد قرباني 370844637
21 981176 زهرا نوري 1171195931
22 981177 حميد جعفرآبادي آشتياني 510010164
23 981181 علي حسني پور 10929290
24 981193 علي نقي نژاد 2980785016
25 981195 محمد سوادزاده 311162983
26 981197 محمد مالكي 1160101531
27 981205 پدرام محمدزاده 310027616
28 981208 مرتضي قرباني اجقان 630192375
29 981212 محمدامين  رضانيا 922454388
30 981214 مهدي  خوش باطن 860062112
31 982104 مجيد ضياء 13605631
32 982106 سعيد فياضي 1210044102
33 982108 سهيل اماني 2680120302
34 982113 محمد وحيد احتشام‌فر 4980226965
35 982114 عليرضا قهري 3934571271
36 982125 حسين قديمي حمزه كلايي 2050638957
37 982127 علي كمال آبادي 520528042
38 982129 محمد امين زارع 2281277615
39 982131 مهران مرادي ماين بلاغ 2940062201
40 982133 ميثم جهان‌بخشي 1292013397
41 982137 رحمان رحماني‌نيا 820159735
42 982154 حسين عليخاني 16030524
43 982156 زهرا دهقاني 5470046631
44 982160 حامد بختياري 79256457
45 982161 مسعود محسني كجاني 15230619
46 982162 ياشار علومي 1361243521
47 982164 رضا عزيزي 3350188737
48 982171 فاطمه شريفي 3875594266
49 982173 دانش هنرور 4120235424
50 982174 حسين سيار 943041155
51 983106 مهدي خالص خمر 4860019989
52 983113 اويس حسن‌پور 4990060091
53 983115 مرتضي ياحقي 4323590784
54 983116 سارا دهقاني محمدآبادي 63646641
55 983118 پريسا حسني‌زاده 5560058173
56 983120 مرتضي فقيه 3540049851