گزارش مراحل طراحی و ساخت مرکز ملی یون درمانی ایران

 

  •  از شهریورماه 1397 مراحل طراحی مرکز ملی یون درمانی ایران توسط مهندسان ایرانی با همکاری و نظارت شرکت مداسترون آغاز شد و اکنون طراحی بخش ساختمان این مرکز در حال اتمام می‌باشد. همچنین طراحی بخش صنعتی و فرآیندی این مرکز در حال انجام بوده و از پیشرفت مناسبی برخوردار است.
  • عملیات خاک‌برداری و مقاوم سازی گود از نیمه دوم سال 1397 آغاز شده و مراحل پایانی را می‌گذراند.

 

 

 

بازدید تیم فنی از مرکز مداسترون

تیم فنی ایرانی طراح این مرکز، جهت طراحی و بومی‌سازی بخش‌های قابل ساخت در ایران، به‌ویژه بخش ساختمان، تأسیسات و حفاظ پرتویی، چندین بازدید فنی از مرکز مداسترون اتریش انجام داده‌اند تا با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ایران، نیازهای طراحی، استاندارهای ملی و به‌سازی مجموعه، طراحی این مرکز را به‌انجام رسانند.