آدرس و نقشه محل برگزاری سمینار آموزشی

 
آدرس: تهران برگراه همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایش های بین المللی رازی سالن VIP